KASIE PMK P3

Spread the love
   
Nama:
Pangkat/Gol.Ruang:
NIP:
Jabatan:Kepala Seksi Pendayagunaan Media Komunikasi,Pelayanan Publik dan Persandian
Nomor Telp.:0384-2223785
Surat Elektronik:kominfo@ngadakab.go.id
Latar belakang pendidikan: