Pengolah Data

Spread the love
   
Nama:Baharuddin
Pangkat/Gol.Ruang:
NIP:197402072006041012
Jabatan:Pengolah Data
Nomor Telp.:0384-2223785
Surat Elektronik:kominfo@ngadakab.go.id
Latar belakang pendidikan:STM