Pranata TIK

Spread the love
   
Nama:Yakobus Emka Nuwa Feto,ST
Pangkat/Gol.Ruang:Penata – III/c
NIP:198209062010011024
Jabatan:Pranata Teknologi Informasi Komputer
Nomor Telp.:0384-2223785
Surat Elektronik:kominfo@ngadakab.go.id
Latar belakang pendidikan:S1- Teknik Elektro